<option id="kga6o"><optgroup id="kga6o"></optgroup></option>
<acronym id="kga6o"></acronym>
<rt id="kga6o"><small id="kga6o"></small></rt>

2012年交通统计资料

发布日期:2013-10-23信息来源:交通运输局

 

2012年交通统计资料                                     

公路里程年底达到数(单位:公里)                           

总计13563    

等级公路13273

高速      一级      二级      三级      四级

256    78     858    131    11949

等外公路290

内河航道里程(单位:公里)                                      

航道总里程   二级      三级      四级      五级      六级      七级      等外级

547                12              65      67      43       360

公路营运工具(单位:辆)                                         

汽车总计(辆)31163

载客汽车:辆2188,客位53672      

载货汽车:辆28973,吨位106150   

民用运输船舶实有数                                      

船舶总数:559

客船              货船                  

   客位            吨位                    

145 4067         414    137395   

公路水路客货运输量                                      

公路      

客运量(万人)   周转量      (万人公里)    货运量(万吨)   周转量      (万吨公里)15120.76       787534.12               16357.99        1862222.87

      

水路

客运量(万人)   周转量(万人公里)      货运量(万吨)    周转量 (万吨公里)

3.1            16.3                    874.88          364664.37

责任编辑:数据导入

AG8亚洲游app