<option id="kga6o"><optgroup id="kga6o"></optgroup></option>
<acronym id="kga6o"></acronym>
<rt id="kga6o"><small id="kga6o"></small></rt>

2014年交通统计资料

发布日期:2015-08-28信息来源:

2014年交通统计资料                                    
公路里程年底达到数(单位:公里)                          
总计13794
等级公路13547
高速      一级      二级      三级      四级
458        67        992       108       11922
等外公路247
内河航道里程(单位:公里)                                     
航道总里程   二级      三级      四级      五级      六级      七级      等外级
547                        12                   65          67        43        360
公路营运工具(单位:辆)                                        
汽车总计(辆)28928
载客汽车:辆2125,客位52281 
载货汽车:辆26803,吨位100336
民用运输船舶实有数                                     
船舶总数:497
客船                   货船                 
艘        客位        艘        吨位                   
174     4439      266     112131

 

公路水路客货运输量                                     
公路     
客运量(万人)    周转量(万人公里)       货运量(万吨)        周转量(万吨公里)

13839.25             582867.69                    15648.74                   1834903.26
     
水路
客运量(万人)   周转量(万人公里)      货运量(万吨)    周转量 (万吨公里)

   5.24                    88.32                        557.51                163912.09

 

责任编辑:数据导入

AG8亚洲游app